Kakegawa-tea

(Shizuoka’s traditional tea-grass integrated system certified as GIAHS)

 

 

 

Kakegawa is famous as a production area of tea. Especially farm families in the Higashiyama area have made tea with extra care. Only a few farmers now employ this “traditional tea-grass integrated system”.

 

 

It is environment and human-friendly and the taste of its tea is outstanding. Because of this extra care, the system was certified as a Globally Important Agricultural Heritage System; GIAHS.

 

 

You can get all the information at “Higashiyama-Ippukudokoro.” This is also where you can start your hike around the Higasiyama area.

 

 

INFORMATION

Saka-Kimikura  

Ohkura-en  

Horitake-shoten

Oi-seicha

Kimura-en

Kakegawa-ippudo

Kuwaharaen-sotano-cha

Sajimoto-seicha

Yamabiko-en

Yamaei

Ochadokoro-Higashiyama

Maruchu

Watanabe-no-cha

Omura-en

Harada-shoten

Kanemo  

Nkaneseicha Chatsumi-no-sato

Ochadokoro Ippuku

Mikasa-en

Ohama-en

Chahoo-en

Sasaki-seicha  

Ochanosato-Jyonan

Oishi-en

Yamaki

ひとたび、ふたたび、掛川
TOP PAGE
KAKEGAWA PHOTO TRIP
ACCESS
   
Kakegawa-tea
Onsen
Kurami-onsen hot springs
Jinenjo (Japanese Yam)
Shibata Ranch
Shibachan Ranch Market
Nemunoki Museum of Art
Shiseido Art House, Shiseido Corporate Museum
Izakaya
Kuzu-yu
Kakegawa Stained Glass Museum
Ninomaru Museum of Art
Kakegawa Omatsuri
About Youshoku
Tempura
Kakegawa Japanese Sake
Cherry Blossoms
Bounenkai and Shinnenkai
Ichigo Daifuku
Yokosuka Walk1
Shoyu & Fugashi
Yokosuka Walk2
Atogake Sosu-Yakisoba&Atagoshita Yokan
Strawberry picking
Onsen
Daito Onsen Seatopia
Ruins of Takatenjin Castle
Kotonomama Hachimangu
(Shinto shrine)